W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Problem wypalenia zawodowego pracowników bibliotek w dobie pandemii”, która odbędzie się online – 12 maja br.

Celem konferencji będzie przedstawienie najważniejszych zjawisk związanych z wypaleniem zawodowym.

Zawód bibliotekarza kojarzy się z pracą bezstresową. Biblioteka utożsamiana jest z miejscem spokojnym i cichym, a jej pracownicy postrzegani są często jako osoby, które mają lekką pracę i przyjemnie spędzają czas. Powyższy stereotyp pracy w bibliotece jest głęboko zakorzeniony. Przyczyna tego poglądu leży zarówno w stereotypowym postrzeganiu biblioteki i pracy bibliotekarza, jak również w niewłaściwym postrzeganiu samego zjawiska stresu. Stres kojarzony jest z zawodami, w których ludzie wykonują ciężką pracę fizyczną, w hałasie lub narażają się na zagrożenia fizyczne. Powyższe czynniki stanowią niewątpliwie źródło stresu, jednak nie są to jedyne jego przyczyny. Wypalenie zawodowe zagraża bowiem szczególnie osobom pracującym z ludźmi, w zawodach wymagających zaangażowania, określanych jako społeczne i usługowe, takich jak nauczyciel, pielęgniarka, lekarz, pracownik socjalny. Zawód bibliotekarza niewątpliwie można zaliczyć do tej grupy zawodów, co oznacza, że pracownicy bibliotek są również narażeni na wypalenie zawodowe.

Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń i poglądów na temat wypalenia zawodowego wśród pracowników bibliotek oraz odniesieniu do zjawiska w ujęciu interdyscyplinarnym.

Organizator:

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku – Biblioteka Uczelniana wraz z Zakładem Zarządzania, Zakładem Pedagogiki oraz Instytutem Nauk o Zdrowiu

Prelegenci:

Prelegentami będą osoby zajmujące się zawodowo tematyką wypalenia zawodowego, naukowcy, praktycy, osoby kierujące i zarządzające bibliotekami.

Adresaci:

Konferencja skierowana jest do osób zainteresowanych problemem wypalenia zawodowego, pracowników bibliotek oraz całego środowiska bibliotekarskiego.

Udział bierny w konferencji będzie możliwy poprzez dedykowany link skierowany do wszystkich osób zainteresowanych udziałem.

Formularz zgłoszeniowy udziału biernego dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu elektronicznego zostanie udostępniony na stronie uczelni na stronie uczelni: https://puz.wloclawek.pl/konferencje/

Udział w konferencji jest bezpłatny.

więcej: https://puz.wloclawek.pl/konferencje/