„Skrzydła dla Mamy” to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też mam pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi. 

Cel programu:

Celem programu jest ułatwienie mamom powrót do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub dłuższej przerwie związanej z opieką nad dzieckiem z innych powodów. Fundacja chce umożliwić im nie tylko podwyższenie swoich kompetencji zawodowych, i tym samym podjęcie na nowo pracy, ale również pomóc w odkrywaniu swoich talentów. Zadaniem podmiotów, które się zgłoszą, będzie zorganizowanie dla mam cyklicznych zajęć lub warsztatów.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze społecznym, technologicznym, sportowym, kulturalnym, artystycznym i manualnym, w formie warsztatów lub zajęć,
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
 • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
 • koszty wynajęcia sali na warsztaty, koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
 • ewentualne porady specjalistyczne,
 • ewentualną opiekę nad dziećmi (opiekunka, animacje itp.).

Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze na stronie:
dotacje.fundacjabgk.pl/login

Kto może wziąć udział i kiedy:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • gminy (jednostki samorządu terytorialnego),
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Termin składania wniosków: od 01.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

WYNIKI: 7 czerwca 2021 r. do godz. 18:00

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.

Masz ciekawy pomysł? NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT JUŻ TERAZ!

Opiekun projektu:

Joanna Miszkurka
joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl
tel. +48 667 017 718

W pierwszej kolejności, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem!

źródło: https://www.fundacja.bgk.pl/program/skrzydla-dla-mamy/