Tydzień temu pojawiło się Rozporządzenie Rady Ministrów rozszerzające obostrzenia na cztery województwa, w tym województwo mazowieckie. Wg niego instytucje kultury miały wstrzymać działalność do dnia 28 marca 2021 roku. (więcej w poprzednim wpisie dotyczącym w.w. obostrzeń https://bibliotekiwpowiecieminskim.com/2021/03/15/obostrzenia-w-wojewodztwie-mazowieckim-do-28-03-2021/).

Biblioteka Narodowa wydała na tę okoliczność rekomendacje bibliotekom:

W związku ze wzrostem zakażeń COVID-19 przedłużono ograniczenia w funkcjonowaniu bibliotek na terenie całego kraju do 28 marca. Przedłużono również dodatkowe ograniczenia w województwie warmińsko-mazurskim oraz od 15 marca do 28 marca 2021 roku wprowadzono dodatkowe ograniczenia dla województw: lubuskiego, mazowieckiego i pomorskiego, polegające na zakazie prowadzenia czytelń oraz wypożyczeń wewnątrz budynków oraz organizacji imprez w ww. czterech województwach. 

Link: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4221-zakaz-prowadzenia-czyteln-i-organizowania-imprez-w-czterech-wojewodztwach.html

Nim upłynął termin obowiązywania dokumentu oraz rekomendacji, 19 marca 2021 ukazało się kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów, rozszerzające obszar obowiązywania restrykcji na cały kraj do dnia 9 marca 2021. Dokument już wprost wyszczególnia biblioteki, oddzielnie od instytucji kultury. Nowe rozporządzenie mówi między innymi o możliwości udostępniania zbiorów w reżimie sanitarnym, tj. zapewnienia dla osób korzystających 15 m2 na 1 osobę. Wprowadziło to wielki chaos nie tylko wśród czytelników ale także bibliotekarzy i pracowników bibliotek.

Biblioteka Narodowa wydała adekwatne, nowe rekomendacje, w których czytamy:

Do 9 kwietnia 2021 roku biblioteki publiczne i naukowe we wszystkich województwach mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie. Biblioteka Narodowa przypomina, że przepis ten nie oznacza nakazu otwarcia. Biblioteki w miejscowościach o wysokiej liczbie zakażeń oraz te, które nie mają możliwości udostępniania zbiorów w reżimie sanitarnym powinny pozostać zamknięte. Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom w województwach o najwyższej liczbie zakażeń zamknięcie czytelń i wypożyczenia na zewnątrz.

Decyzję o ewentualnym ponownym otwarciu placówek podejmuje więc dyrektor, mając na uwadze warunki lokalowe i sytuację w danym mieście, gminie, powiecie. Należy pamiętać, że rozporządzenie nie nakazuje otwarcia placówek bibliotecznych. Każda z nich ma inną specyfikę, inne możliwości oraz zasoby kadrowe. Pamiętajmy o bezpieczeństwie zarówno pracowników jak i czytelników. Czasem lepiej przeczekać najgorsze, by móc później znów spotkać się w bibliotece!

Rozporządzenie z 19 marca 2021: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000051201.pdf

Rekomendacje BN: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4226-funkcjonowanie-bibliotek-publicznych-i-naukowych-do-9-kwietnia.-rekomendacje-biblioteki-narodowej.html