Fundusz Patriotyczny: cele

Fundusz Patriotyczny jest przedsięwzięciem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, jego cele więc są powiązane w zakresem działalności tej instytucji. Te cele, które Fundusz ma realizować, opisano dokładnie w regulaminie. Są one ściśle powiązane z  polityką pamięci – czyli warto przygotować projekt nawiązujący do historii i dziedzictwa Polski.

Dokładne cele to:

 • realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze  szczególnym  uwzględnieniem  myśli  narodowej,  katolicko-społecznej  i konserwatywnej,
 • promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych,
 • upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej,
 • inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących do dziedzictwa polskiej historii,
 • budowanie szacunku,  więzi  i  współodpowiedzialności  za  polskie  dziedzictwo  kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony,
 • tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej,
 • wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.

Pełny regulamin znajduje się na stronie Instytutu Myśli Narodowej, pod tym linkiem.

Wnioski należy złożyć do 24 kwietnia 2021 roku przez system Witkac (forma elektroniczna). Z kolei pozyskane w ramach Funduszu Patriotycznego środki należy rozliczyć do 20 listopada 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu.

Wolność po polsku w dwóch priorytetach

Program został podzielony na dwa priorytety, w ramach których można uzyskać środki na różne cele związane z działalnością historyczno-kulturalną.

Ciekawy wydaje się Priorytet II, w ramach którego można nabyć środki trwałe związane z celami Funduszu. Być może to doskonała okazja na remont budynku w celu przystosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnością? Może warto skorzystać z programu Wolność po polsku i zakupić systemy wystawiennicze albo makiety multimedialne, który uatrakcyjnią organizowane imprezy? We wniosku można zawrzeć też oznakowanie tras w muzeum – warto pójść z duchem czasu i pomyśleć o interaktywnych rozwiązaniach (nada się do tego ActonTrack). Dobrym pomysłem dla instytucji kulturalnych może być sprzęt, który pozwoli zorganizować kino plenerowe (zwłaszcza w kontekście pandemii) albo pokazy mappingu.

Możliwości jest wiele – to świetna okazja, by przeanalizować pomysły i potrzeby – a potem złożyć wniosek!

Gry, wystawy, podcasty o polskiej wolności

Priorytet I zakłada z kolei realizację zadań związanych z bieżącą działalnością kulturalną, także w ramach inicjatyw kierowanych do społeczności. Wśród nich znajdują się:

 • wydarzenia kulturalne o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym: kursy i szkolenia, warsztaty, wystawy, przeglądy i festiwale, koncerty, happeningi, spektakle teatralne, różnego rodzaju działania edukacyjno-animacyjne wspomagające  lokalne  społeczności  w  działaniach  twórczych i działania interdyscyplinarne,
 • imprezy i wydarzenia upamiętniające dziedzictwo,
 • konferencje, seminaria, sympozja naukowe, a także staże i konkursy naukowe,
 • rekonstrukcje historyczne i wydarzenia upamiętniające postacie, wydarzenia czy rocznice o charakterze patriotycznym,
 • produkcja filmów  dokumentalnych  i  fabularnych  oraz  scenariuszy  na  wszystkich  etapach realizacyjnych,
 • wydanie książek czasopism i innych wydawnictw.

To oznacza, że w ramach Wolności po polsku można zrealizować naprawdę różnorodne projekty skierowane do różnych grup docelowych.  Co ciekawe, to jeden z niewielu projektów, który pozwala uwzględnić wśród kosztów kwalifikowanych nagrania audio i video.

Fundusz Patriotyczny: ile można zyskać?

Dużą zaletą programu Fundusz Patriotyczny jest 100-procentowane finansowanie zadań. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego nie wymaga finansowego wkładu własnego.  Jeśli jednak instytucja dysponuje pewnymi środkami, może w ten sposób podnieść wysokość dotacji w ramach Priorytetu II.

Wysokość środków, które zostaną wykorzystane w ramach programu, szacuje się na 30 milionów złotych: 10 milionów w ramach Priorytetu I i 20 milionów w ramach Priorytetu II.

Minimalną kwotę dotacji w Priorytecie I ustalono na 15 tysięcy złotych, a maksymalną – 50 tysięcy złotych. Z kolei Priorytet II umożliwia pozyskanie maksymalnie 500 tysięcy złotych przy braku wkładu własnego, ale tę kwotę można podnieść aż do 5 milionów złotych, jeśli instytucja dysponuje wkładem własnym w wysokości 15%.

źródła: https://goodgames.pl/aktualnosci/fundusz-patriotyczny-pieniadze-dla-instytucji-kultury?smclient=da1b50cd-75ce-11eb-8678-18cf24ce389f&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_nemo_fundusz

https://www.fundusz-patriotyczny.pl/regulamin