Trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (8-15 maja). Hasło XVIII edycji programu brzmi: „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło konkurs dla bibliotek na najciekawsze wydarzenie w ramach obchodów tego tygodnia:

Zapraszamy biblioteki wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, finansowane ze środków publicznych i/lub stowarzyszeń prywatnych lub innych podmiotów, do udziału w konkursie na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2021

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP w terminie do 11 czerwca 2021 r. w wersji elektronicznej na adres e mail: konkurs@sbp.pl dokumentacji z realizacji wydarzenia w postaci dwóch załączników:

oraz

Komisja Konkursowa SBP, powołana przez Przewodniczącego SBP, ogłosi wyniki konkursu nie później niż 25 czerwca 2021 roku.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: m.dargiel-kowalska@sbp.pl

http://tydzienbibliotek.sbp.pl/konkurs-na-najciekawsze-wydarzenie-organizowane-w-ramach-tygodnia-bibliotek-2021/

konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach tygodnia bibliotek

Zapraszamy do udziału!

Reklama