W piątek, 6 maja bibliotekarze z całego powiatu mińskiego spotkali się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, aby świętować Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Dziękujemy wszystkim gościom na piękne życzenia.

Reklama