Dnia 21.04.2022 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się walne zebranie członków Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego przy bibliotece. W zebraniu uczestniczyło 25 członków z ogólnej liczby 37 wszystkich.

Walne zebranie otworzyła ustępująca Przewodnicząca Koła Karolina Wieczorek, a następnie odczytała sprawozdanie z działalności Koła za lata 2017-2022. Skarbnik Katarzyna Jastrzębska złożyła sprawozdanie finansowe za te lata.

Podczas spotkania odbyły się także wybory na Przewodniczącego Koła, członków Zarządu Koła oraz delegatów na Okręgowy Zjazd SBP. Nową Przewodniczącą Koła została Marta Trzeszkowska. Do Zarządu Koła weszły: Daria Lisiecka (zastępca), Katarzyna Jastrzębska (Skarbnik), Karolina Wieczorek (Członek Zarządu), Elżbieta Gawron (Sekretarz).

Dziękujemy za aktywny udział w zebraniu, zachęcamy do dalszych działań na rzecz SBP. Przypominamy także o rocznej składce w wysokości 60 zł (dla emerytów 30zł).

Reklama