Uchwałą Rady Gminy Dębe Wielkie, filia Gminnej Biblioteki Publiczej w Dębem Wielkim z siedzibą w Cygance zostanie zlikwidowana z końcem roku. Biblioteka ta zajmowała jedno z pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Cygance, dostęp do księgozbioru zwłaszcza w okresie pandemii był dla czytelników bardzo utrudniony. Zła lokalizacja i krótkie godziny otwarcia były głównym powodem decyzji o liwidacji placówki przez władze.Większość mieszkańców gminy korzysta głównie z biblioteki w Dębem Wielkim. Niemniej jednak pracownicy przez lata włożyli mnóstwo pracy i serca by filia działała na jak najwyższym poziomie i mogła zaspokoić potrzeby czytelnicze dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Za ten ogrom pracy serdecznie dziękujemy!

Trwają prace likwidacyjne i porządkowe. Z bólem serca rozstajemy się ze zgromadzonym księgozbiorem, na który niestety w placówce głownej siedziby biblioteki nie ma miejsca. Książki przekazane zostaną do biblioteki w Szkole Podstawowej w Górkach.

Fot. MBP

Historia filii bibliotecznej w Cygance*:

W 1978 r. rozpoczęła działalność filia biblioteki macierzystej mieszcząca się w miejscowości Celinów, w budynku Szkoły Podstawowej. Zajmowała lokal o powierzchni 20 m2, liczyła 1037 woluminów. Filia pracowała pięć dni w tygodniu, po cztery godziny dziennie. Kierowniczką filii została Irena Sieńkowska, a następnie Barbara Niemczak (w 1980 r.), Hanna Sawicka (w 1981 r.), Barbara Kopczyńska (w latach 1982-1989). W roku 1988 filia została przeniesiona do budynku prywatnego w miejscowości Cyganka. Pracę w niej, rozpoczęła Barbara Lipińska(w latach 1990-1996), następnie Wiesława Leszczyńska-Buczek (w latach od czerwca 1996 do września 2006). W 2005 r. zbiory filii bibliotecznej (liczące 4.809 woluminów), przeniesiono do Szkoły Podstawowej. Od października 2006 r. do sierpnia 2011 r. filię biblioteczną prowadziła Małgorzata Tyrańska, następnie Ewelina Wróbel. W lipcu 2013 r. na stanowisku bibliotekarza zastąpiła ją Ewa Jagoda.

*materiał ze strony internetowej, opracowała Agnieszka Wielgo. dostęp: https://gbpdebewielkie.pl/filia-w-cygance

Reklama