zasłużona Małgorzata

W dniu 19 grudnia 2022 roku Małgorzata Śluzek – Zastępca Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie, odebrała przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – odznaczenie honorowe „Zasłużony dla Kultury”, w uznaniu dla jej działalności w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

W imieniu Premiera Piotra Glińskiego, nadane odznaczenie wręczył Pan Poseł Daniel Milewski, a także Pani Senator Maria Koc oraz przedstawiciele samorządu Miasta i Gminy Cegłów. Warto dodać, iż Pani Małgorzata Śluzek w 2022 roku świętuje także 35-lecie pracy w bibliotece.

Serdecznie gratulujemy i jesteśmy wdzięczni za wkład w rozwój kultury na terenie Gminy Cegłów i Powiatu Mińskiego.

fo.: Facebook/GminaCegłów

Reklama