mbp im prof zbigniewa wójcikaw sulejówku
fot.: https://www.facebook.com/mbpsulejowek

Z Nowym 2023 rokiem zaszły zmiany w Sulejówku. Od 1 stycznia Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku będzie nosić imię profesora Zbigniewa Wójcika.

Zostało ono nadane uchwałą nr XLIX/521/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zbigniew Wójcik był wybitnym historykiem, archiwistą, piłsudczykiem i działaczem opozycyjnym. Patronuje on sztandarowi Miasta Sulejówek i został uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Miasta Sulejówek. Jest także autorem wielu publikacji i podręczników akademickich.

Więcej o osobie profesora można przeczytać tutaj: https://mbpsulejowek.pl/profesor-zbigniew-wojcik

fot.: https://mbpsulejowek.pl/profesor-zbigniew-wojcik

Reklama