Ukazał się tom Rocznika Mińskomazowieckiego za rok 2022. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego przekazało egzemlarze dla bibliotek powiatu mińskiego – do odebrania u instruktora ds. bibliotek w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.

W numerze m.in. artykuły dotyczące powiatu mińskiego: J. Kuligowskiego: „Życie społeczne w gminie Cegłów…”, L. i T. Orłowskich: ” Tradycja i współczesnośćWojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówek…”, F. Zwierzyńskiego: ” NSZ w rejonie Mrozy”, K. Pskiet: „VIII Aleja Gwiazd Literatury”, a także „Rys stosunków w seminarium nauczycielskim w Siennicy…”. Zapraszamy do lektury!

zdjęcie rocznika tom 30
fot.: MBP
Reklama