Nadeszły kolejne zmiany kadrowe w bibliotekach powiatu mińskiego. Po wielu latach pracę w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Dobrem na stanowisku dyrektora zakończyła pani Mariola Chojecka. Składamy pani Marioli wyrazy uznania za trud i ogrom pracy włożonej w kierowanie GOKiem i biblioteką, dziękujemy za czas poświęcony Czytelnikom i prowadzenie działalności kulturalnej w Gminie Dobre. Jesteśmy wdzięczni za owocną wieloletnią współpracę z biblioteką powiatową oraz bibliotekami w powiecie mińskim. Skończył się pewien etap, ale życzymy sukcesów i satysfakcji w dalszej drodze zawodowej.
A Bibliotece w Dobrem życzymy dobrego gospodarza!

zdjęcie instruktora i Marioli
fot.MBP
Reklama