25 kwietnia 2023 roku bibliotekarze powiatu mińskiego wzięli udział w warsztatach pt.: Zapobieganie wypaleniu zawodowemu poprzez wzmocnienia poczucia sensu w pracy. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim.

Było to szkolenie dla osób, które chciały zmierzyć się i zidentyfikować indywidualne przeciążenia, poznać ich przyczyny i konsekwencje, aby świadomie zadbać o swój grupowy dobrostan. Zastanawialiśmy się, jakie wartości są najważniejsze w pracy bibliotecznej, co jest fundamentem działania biblioteki, czym jest odpowiedzialność grupy za jednostkę i jak można zadbać o grupową regenerację w pracy.

Tematy, które omówiliśmy podczas warsztatu to:
retrospekcja pandemiczna – nazwanie i docenienie trudności i radości na przestrzeni ostatniego roku
podstawowa wiedza na temat stresu i wypalenia (oznaki wypalenia i czynniki ryzyka)
strefa wpływu w kontekście odporności psychicznej
przykładowe narzędzia zapobiegania wypaleniu w zespole
teambuilding, okazja do spotkania

Dziękujemy trenerkom z Fundacji Culture Shock za owocne warsztaty.

uczestnicy szkolenia
prowadzące i uczestnicy
zadania grupowe
zadania grupowe
uczestnicy szkolenia

fot. MBP

Reklama