W związku z uruchomieniem katalogu centralnego MetaLib, 21 października 2013 r. odbyło się ważne spotkanie poświęcone omówieniu rozbieżności baz katalogowych dostępnych on-line bibliotek publicznych naszego województwa.

Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek zobowiązał naszą bibliotekę powiatową do zorganizowania szkolenia dotyczącego opisów bibliograficznych w formacie MARC21, omawiając poszczególne pola i powtarzające się nieprawidłowości.

Więcej informacji wkrótce…


Reklama