Filia nr 1 przy ul. Świętochowskiego 15/17 w Sulejówku Miłosnej należąca do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku właśnie zakończyła inwentaryzację swoich zbiorów (od 28 listopada do 8 grudnia 2016). W wyniku kontroli ustalono stan faktyczny księgozbioru, który łącznie liczy 16 tys. woluminów.

Reklama