Termin przekazania sprawozdań do GUS-u: 7 lutego 2020

Druki K-03 wyglądają w tym roku tak:

http://form.stat.gov.pl/formularze/2020/passive/K-03.pdf

Biblioteki z terenu powiatu poproszone zostały o wysłanie kopii druku K-03 bezpośrednio do Biblioteki Wojewódzkiej, po wypełnieniu formularza elektronicznego oraz Statutu biblioteki. (do dnia 14 lutego 2020).

Instruktor zbiera od bibliotek w terenie:
w wersji elektronicznej:
– tabele ministerialne (liczba bibliotek, księgozbiory,zbiory specjalne, czytelnicy,zatrudnienie,budżet, dostępność,digitalizacja)
– kopie GUS-u (do wglądu)
– tabele: sprawozdanie zbiorcze
w wersji papierowej:
– sprawozdanie opisowe
– tabelę komputeryzacyjną

Podziękowania dla bibliotek, które przekazały już wszystkie dokumenty, czekamy na resztę! Powodzenia!

Reklama