Właśnie ukazał się nowy, dwudziesty siódmy tom Rocznika Mińskomazowieckiego wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Zawiera wiele ciekawych artykułów na temat miasta i powiatu. Zachęcamy do lektury.

Publikację można nabyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego mieszczącej się w budynku przy ulicy Piłsudskiego 27 – dyżury we wtorki w godzinach 17.00 – 19.00.