Informacje o pogrzebie:
pogrzeb śp. Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, przewodniczącej SBP w latach 2017-2021 odbędzie się
28 maja br.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione o godz. 14:15 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie (Powązki Wojskowe). Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Zmarłej do kolumbarium na miejscowym cmentarzu.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (1949-2021)

Joanna Pasztaleniec Jarzyńska

Od ponad 40 lat aktywnie uczestniczyła w rozwoju polskiego bibliotekarstwa i jego promocji w kraju i za granicą. Jej działalność obejmowała szeroki zakres zagadnień. Były to zarówno sprawy modernizacji bibliotek poprzez wprowadzanie nowych technologii i nowoczesnych metod zarządzania, jak i rozwój bibliografii narodowej i informacji naukowej, opieka nad zabytkowymi zbiorami w bibliotekach polskich i polonijnych, badania w dziedzinie bibliotekarstwa i czytelnictwa, a także prawodawstwo biblioteczne.

Od 1972 do 2009 roku związana była z Biblioteką Narodową w Warszawie pełniąc kolejno funkcje: kierownika Zakładu Katalogów Centralnych (1981-1991), Sekretarza Naukowego (1991-1993), zastępcy Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. naukowych i współpracy międzynarodowej (1993-2005). W latach 2006-2009 pełniła funkcję Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. współpracy z bibliotekami publicznymi.

Od 1990 roku aktywnie działała społecznie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Brała udział we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych. Była jedną z inicjatorek i współautorką „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”, pionierskiego w skali europejskiej opracowania dotyczącego organizacji branżowej. Przygotowywała program prezentacji dorobku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i jego wkładu w upowszechnianie polskiej kultury na Światowym Kongresie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), który odbywał się w 2017 r. we Wrocławiu. Jako ekspert SBP uczestniczyła w obradach Forum Prawa Autorskiego (2014-2015) oraz w Programie Rozwoju Bibliotek. Od roku 2019 była członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej.

Z ramienia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich współpracowała z międzynarodowymi stowarzyszeniami IFLA, EBLIDA, przygotowując opinie i ekspertyzy.

Od roku 2017 do chwili obecnej była przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Odeszła Nasza Przewodnicząca, Koleżanka, Przyjaciółka, Osoba Wrażliwa, Serdeczna, Dobra.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

dr Barbara Budyńska p.o. przewodniczącej SBP
Dyrekcja i Pracownicy Biura ZG SBP

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=23351&prev=1

Dzień Bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, 2013r.

Dzień Bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, 2013r.

Reklama