logo wydawnictwa sbp

KSIĄŻKI MAJĄ SWOJĄ HISTORIĘ. STUDIA OFIAROWANE PROFESOR BARBARZE BIEŃKOWSKIEJ
red. nauk. Jacek Puchalski

książki mają swoją historię

„Prezentowane w niniejszym tomie, zróżnicowane tematycznie, artykuły świadczą o dużej dynamice, stale prowadzonych badań w zakresie kultury i dziejów książki oraz innych mediów i stanowią kontynuację prac zapoczątkowanych m.in. przez Profesor Barbarę Bieńkowską. Jednocześnie wskazują na nowe perspektywy badawcze w naukach bibliologicznych w związku z powiązaniem tej dyscypliny z naukami o komunikacji społecznej i mediach”.

Z recenzji wydawniczej

prof. dr hab. Roberta Kotowskiego

Poradnik Bibliotekarza 4/2021
Wydawnictwo SBP

poradnik bibliotekarza

Kwiecień jest miesiącem książki, niestety z powodu pandemii wydarzenia związane z Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci (2.04) i Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich (23.04) będą odbywały się w tym roku również online. Kryzys związany z epidemią dotknął w istotny sposób rynek książki. Zamykane są w wielu miastach księgarnie, nawet te z długą tradycją, zmniejszony jest wpływ książek do bibliotek. Biblioteka Narodowa notuje spadek dopływu książek o 18%, Książnica na Koszykowej w Warszawie o 17%. Natomiast dobre wyniki osiąga sprzedaż internetowa np. na Allegro w 2020 r. sprzedano 19 mln książek, czyli 35 książek na minutę. Wzrosła też w czasie pandemii ranga książki i czytelnictwa.

W tym nieco optymistycznym nastroju, że z naszym czytelnictwem nie jest tak źle, zapraszamy do lektury numeru kwietniowego. Nie jest on dedykowany wyłącznie książce, ale czytelnik znajdzie teksty dotyczące tej problematyki. Wędrówkę z książką rozpoczynamy od okresu staropolskiego. Robert Kościelny, tym razem omawia księgi z dziwnymi, zawiłymi tytułami, które informowały o treści dawnych dzieł. Kolejny materiał, autorstwa Martyny Figiel, to szczegółowa analiza twórczości papieża Jana Pawła II, który publikował nie tylko encykliki i inne dokumenty kościelne, ale także utwory literackie (poezje, dramaty). Grażyna Lewandowicz-Nosal omawia książkę Eweliny Palian-Kobieli dotyczącą motywów książki w wybranych przekładach powieści obcej po roku 1989. Obok tematu książki, w kręgu jej rozważań jest biblioteka i ludzie związani z książką – w ujęciu symbolicznym, rzeczywistym i fikcyjnym. Warto sięgnąć po tę pozycję Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP. Z książką i pisarzami związany jest tekst Marty Wieczorek Biurko pisarzy w Bibliotece Publicznej w Babimoście. Różne są zwyczaje pisarzy, różne są ich biurka, czasami jest to kanapa, czy leżak na tarasie. Do literackiego kwietnia nawiązuje w swoim felietonie Olga Nowicka, przytaczając wypowiedzi znanych mistrzów pióra nt. istoty książki i czytania.

Oprócz tematu „książkowego” polecamy inne artykuły zamieszczone w tym numerze. Alicja Klich dzieli się swoim doświadczeniem z przygotowania biblioteki naukowej do zdalnej pracy w domu. Z pewnością wielu bibliotekarzy zmagało się z podobnymi problemami. Bibliotekarzy zajmujących się problemami języków informacyjno-wyszukiwawczych i nie tylko zapraszamy do lektury kolejnej części artykułu Jakuba Macieja Łubockiego (cz. 1 w nr 3 „PB”). W kwietniu również zaplanowaliśmy wycieczkę, tym razem do Małopolski, gdzie otworzono jedną z filii Biblioteki Publicznej w Starym Sączu – w miejscowości Przysietnica. Jej konstrukcja nawiązuje do szczytów gór.

Warto wiedzieć jak bezpiecznie żyć. Zasady bezpieczeństwa skierowane do dzieci są tematem konspektu Agnieszki Pejkowskiej.

Konkurs „Regionalizm – specjalność biblioteki” dobiegł końca z dniem 31 marca. Wszystkim, którzy wzięli w nim udział serdecznie dziękujemy. Wyniki konkursu ogłosimy w numerze majowym.

Bibliotekarz 4/2021
Wydawnictwo SBP

bibliotekarz

W kwietniowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy problemy dotychczas rzadko omawiane na łamach czasopisma, dotyczące między innymi rynku wydawniczego, bibliotek niszowych o ważnym społecznie znaczeniu oraz literatury popularnej wśród miłośników komiksów. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Piotra Dobrołęckiego Nic nie będzie już tak samo na rynku książki. Wejście smoka otwiera nową epokę. Autor artykułu nawiązuje do aktualnej sytuacji i jej uwarunkowań na rynku książki, przedstawia analizę branży wydawniczej w ostatnim roku, mimo trudności w dostępie do dotychczasowych wieloletnich, dzięki czemu porównywalnych, źródeł informacji. Piotr Dobrołęcki jest znawcą rynku książki, jako analityk zjawisk z nim związanych, przygotowuje bieżące raporty oraz prognozy jego rozwoju publikowane w „Bibliotece Analiz”. W artykule przedstawia wielowątkowy obraz rynku książki, poczynając od sytuacji branży papierniczej, poligraficznej i wydawniczej, w tym tendencje wydawanej w Polsce literatury. Na szczególne podkreślenie zasługuje przegląd charakterystycznych zjawisk związanych z rynkiem książki na świecie oraz omówienie jego polskiej specyfiki w ostatnich 2 latach, a szczególnie dystrybucja oraz nowe kanały sprzedaży książek, a także problemy rynkowe małych, lokalnych księgarń. Artykuł nawiązuje także do badań rynku książki prowadzonych przez firmę Nielsen oraz rankingu bestsellerów książkowych 2020 roku. Drugi artykuł, dr Renaty Tawfik z Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. Otwarci na kulturę. Fenomen oddolnych działań czytelniczych poszerzających bibliotekarstwo, przedstawia działające od kilku lat w Polsce biblioteki oddolne, zwane także bibliotekami społecznymi, sąsiedzkimi, domowymi, osiedlowymi, klubowymi czy prywatnymi. Autorka omawia cele ich działania oraz podaje przykłady tych placówek funkcjonujących w Polsce oraz na świecie. W artykule podkreślono ich społeczną funkcję oraz zaangażowanie osób i instytucji w działanie na rzecz lokalnych społeczności. Biblioteki oddolne pełnią ważną funkcję lokalną, integracyjną dla określonych środowisk. Mimo ich niszowego charakteru stanowią ważny punkt w społecznym i terapeutycznym oddziaływaniu i tworzeniu międzyludzkich więzi. Ostatni tekst, autorstwa dr. Adama Ruska Długie i owocne życie Papcia Chmiela. Henryk Jerzy Chmielewski 1923-2021, omawia życie i aktywność zmarłego pod koniec stycznia znanego rysownika komiksów, wieloletniego współpracownika „Świata Młodych”, autora poczytnego komiksu „Tytus, Romek i A’Tomek”. Autor artykułu szczegółowo przedstawia proces twórczy Papcia Chmiela, jego pracowitość, poczucie humoru, dzięki czemu popularność komiksu i jego twórcy była pielęgnowana przez dekady wśród czytelników i miłośników komiksów w Polsce.

W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy tekst Marka Czai z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. 70 lat historii. Autor artykułu omawiając dzieje Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie na przestrzeni minionych lat przedstawia rolę i znaczenie bibliotek pedagogicznych dla polskiego społeczeństwa, szczególnie kadry nauczycielskiej i pedagogicznej począwszy od lat 20. XX w. po dzień dzisiejszy. 70 lat działania Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie to czas wielu zmian ważnych dla kadry bibliotekarskiej i społeczności lokalnej. Kwietniowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Nowe progi i tryby w zamówieniach publicznych. Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej Określanie czasu przechowywania i usuwania danych osobowych. Numer uzupełniają: „Z życia SBP ” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

źródło: http://www.sbp.pl/wydawnictwa

Reklama