Powiat miński doczekał się mapy turystycznej!

Spotkanie promujące, na którym będzie można ją kupić odbędzie się 9 marca o godzinie 18.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Maz.

   

Wydanie mapy zostało dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Mińskiego oraz budżetów samorządów miejskich i gminnych z terenu powiatu mińskiego. Prezesem Oddziału PTTK w Mińsku Maz. jest pani Joanna Janicka, która współpracowała z wydawnictwem Compass przy opracowaniu mapy.